>«Αγριεύουν» τα επιτόκια σε στεγαστικά, καταναλωτικά και κάρτες

>
Σε διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων τους προχωρούν σταδιακά οι εγχώριες τράπεζες, μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ στο 1,25% και του διατραπεζικού Euribor τριμήνου πάνω από το 1,33%.

Χτες η Eurobank ανακοίνωσε ότι από τις 29 Απριλίου προχωράει σε αναπροσαρμογή επιτοκίων της αυξάνοντας τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων μικρών
επιχειρήσεων και επαγγελματιών και το βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης επιχειρηματικής πίστης αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος. Τα βασικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος.
Το βασικό στεγαστικό επιτόκιο της Τράπεζας προσαρμόζεται αντίστοιχα κατά 0,25 της μονάδος. Αντίστοιχα αυξήθηκαν κατά 0,25% τα επιτόκια καταθέσεων του Λογαριασμού Όψεως Επαγγελματιών (Φυσικών Προσώπων).

Σε αύξηση από τις 16 Απριλίου των επιτοκίων κατά 0,25 στα επιτόκια πιστωτικών καρτών της τα οποία κυμαίνονται από 15,6% έως 15,9%, προχώρησε η ΑΤΕbank.

H Marfin Popular Bank από τις 13 Απριλίου αύξησε τα επιτόκια σε όλα τα καταθετικά προϊόντα που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ κατά 0,25%. Ισόποση ήταν η αύξηση και στα στεγαστικά δάνεια που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο του ευρώ. Το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων αυξάνεται από 0,25% έως 0,5%.
Επίσης το επιτόκιο χορηγήσεων μικρών επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 6,25%, το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης στο 4,5%, το επιτόκιο χορηγήσεων επιχειρήσεων στο 9,5%, το προνομιακό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων στο 6,25%.

Η Millennium bank αύξησε από τις 14 Απριλίου κατά 0,50 τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων (Βασικό Στεγαστικό Κυμαινόμενο Επιτόκιο», « Βασικό Στεγαστικό Κυμαινόμενο Plus», «Βασικό Επιδοτούμενο Κυμαινόμενο Plus», «Κυμαινόμενο Επιδοτούμενο Δημοσίου»), των προσωπικών – καταναλωτικών δανείων και των ανακυκλούμενων πιστώσεων ιδιωτών, των αγορών, ανάληψης μετρητών και μεταφοράς υπολοίπου πιστωτικών καρτών καθώς και το βασικό επιτόκιο χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια των Αλληλόχρεων Λογαριασμών από 0,35 έως 0,5 της μονάδας (στο 9% το βασικό και στο 7% το προνομιακό). Το βασικό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων κατά 0,5 της μονάδας στο 9% και το προνομιακό επιτόκιο επιχειρηματικών χορηγήσεων κατά 0,4 της μονάδας στο 6,9%.