Έσοδα 24,4 δισ. δολάρια εμφάνισε η Ernst & Young

Αύξηση εσόδων κατά 6,7% δολάρια εμφάνισε η Ernst & Young, παγκοσμίως, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012, φθάνοντας τα 24,4 δις δολάρια σε σχέση με 22,9 δις δολάρια που παρουσίασε το 2011.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, όλοι οι τομείς των υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση. Τα έσοδα από ελεγκτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 4,1%, από φορολογικές υπηρεσίες κατά 7%, από χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά 9,4% και από συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά 16,2%, παρουσιάζοντας καλή επίδοση, με δεδομένο το υφιστάμενο οικονομικό κλίμα. Η ανάπτυξη σε όλους τους τομείς υπηρεσιών ήταν σχεδόν αποκλειστικά οργανική, καθώς οι εξαγορές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα.

Ο Jim Turley, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ernst & Young παγκοσμίως, σχολιάζει: «Το οικονομικό έτος 2012 ήταν μια δυναμική και ρευστή περίοδος για την παγκόσμια οικονομία. Η συνεχιζόμενη κρίση χρέους στην Ευρώπη, το επικείμενο «δημοσιονομικό χάσμα» στις ΗΠΑ και οι ενδείξεις ότι οι οικονομίες των αναδυομένων αγορών εισέρχονται σε φάση επιβράδυνσης, δείχνουν ένα επιχειρηματικό κλίμα γεμάτο προκλήσεις για τους επόμενους μήνες. Επίσης θα εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε ένα αβέβαιο ρυθμιστικό περιβάλλον σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Με αυτά τα δεδομένα, είμαστε ευτυχείς διότι η εταιρεία μας παρουσίασε ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα καλύτερα από το 2008, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε, εν μέσω, μιας μακράς περιόδου αβεβαιότητας».

Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της εταιρείας, το απασχολούμενο προσωπικό αυξήθηκε κατά 15.000 άτομα, φθάνοντας τα 167.000 άτομα, κατά το οικονομικό έτος 2012. Φέτος το 25% των νέων partners διεθνώς ήταν γυναίκες, σε σχέση με 23% το 2011 και 20% το 2010.