Έτσι θα γίνουν οι ΑΜΚ των τραπεζών

TRAPEZES 7.1.13

Πληροφορίες για τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί κατά τη διαδικασία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών για τον προσδιορισμό της προσαρμοσμένης τιμής των μετοχών κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, καθώς και της θεωρητικής τιμής των δικαιωμάτων έδωσε στη δημοσιότητα το Χ.Α.

Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως τιμές εκκίνησης στο ΟΑΣΗΣ κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των παλαιών μετοχών την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων, αντίστοιχα. Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται κατ’ εφαρμογή της §6 της απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι, με βάση την απόφαση 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., εφόσον στον τύπο προσαρμογής της τιμής η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής μετά την εταιρική πράξη είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής, τότε ως τιμή εκκίνησης παραμένει η τιμή κλεισίματος της μετοχής.

Στην περίπτωση αυτή η θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή χρησιμοποιείται μόνο στη διεύρυνση των ορίων διακύμανσης της τιμής της μετοχής.

Στην περίπτωση όπου η ΑΜΚ γίνεται μόνο με την συμμετοχή του ΤΧΣ τότε δεν εφαρμόζεται διεύρυνση ορίων και η προσαρμογή τιμής της μετοχής θα εφαρμοστεί κατά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.