Έως σήμερα η συμπλήρωση ΑΦΜ-ΑΜΚΑ των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών υπενθυμίζει σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν προσκομίσει ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, να προσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία του OAEE για τη συμπλήρωσή τους, το αργότερο μέχρι σήμερα.

Κατά την προσέλευσή τους στα γραφεία του ΟΑΕΕ, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

– Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ).

– Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο, από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή βιβλιάριο υγείας ή επίδειξη γνωστοποίησης).