Όμιλος Viohalco: Σημαντική αύξηση τζίρου και κερδών στο α’ εξάμηνο 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για Viohalco: Κέρδη 30

Η Viohalco S.A.  (Euronext Βρυξέλλες, Χρηματιστήριο Αθηνών: VΙΟ), εφεξής “Viohalco”, “η Εταιρία”, ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2017.

Χρηματοοικονομικά

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.836 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, αυξημένος κατά 21% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα, καθώς και λόγω των υψηλότερων τιμών μετάλλων.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA*) αυξήθηκαν κατά 45% στα 170 εκ. ευρώ, ενώ το a-EBITDA * αυξήθηκε επίσης κατά 22% στα 143 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT*) αυξήθηκαν κατά 84% στα 103 εκ. ευρώ, ενώ το a-EBIT* αυξήθηκε επίσης κατά 35% στα 76 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος αυξήθηκαν σε 47 εκ. ευρώ έναντι 11 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, κυρίως λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων των κλάδων αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα.
Τα κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 30 εκ. ευρώ έναντι 2 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Καθαρός δανεισμός*: 1.579 εκ. ευρώ έναντι 1.527 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων κατά 52 εκ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το a-EBITDA, το a-EBIT και ο καθαρός δανεισμός  θεωρούνται  εναλλακτικοί  δείκτες  μέτρησης απόδοσης  (ΕΜΑ).
Για  τους  ορισμούς  και  περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα για τα ΕΜΑ.

Επιχειρησιακά

Στις 19 Ιουλίου 2017, η Viohalco ανακοίνωσε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των  θυγατρικών  της  εταιριών  Χαλκόρ  Ανώνυμη  Εταιρεία  Επεξεργασίας Μετάλλων  Α.Ε.  και  Ελβάλ  Ελληνική  Βιομηχανία  Αλουμινίου Α.Ε. αποφάσισαν την έναρξη  προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης Ελβάλ από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Χαλκόρ.

Μέσω της εν λόγω συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, θα δημιουργηθεί μια έντονα εξαγωγική βιομηχανική και οικονομική  οντότητα  στον  τομέα  της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων,  εισηγμένη  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών.
Το  μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα αποκτήσει η Εταιρία θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν.
Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση της λήψης των,  κατά νόμο, αποφάσεων και εγκρίσεων.

Η  Ελληνικά  Καλώδια και η Fulgor συνέχισαν να εκτελούν σημαντικές συμβάσεις που έχουν ανατεθεί από την TenneT για την καλωδιακή διασύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων και από την Energinet.dk, την εταιρία  διαχείρισης  συστημάτων  μεταφοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  της Δανίας,  για  την  καλωδιακή  διασύνδεση  Δανίας-Σουηδίας  και  την αντικατάσταση εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Δανίας.
Τον Απρίλιο 2017 ολοκληρώθηκε σύμβαση για την καλωδιακή διασύνδεση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Enel Green Power Hellas ανέθεσε στη Fulgor ένα έργο «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) για την παροχή υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης της συστοιχίας αιολικών πάρκων του Καφηρέα στην Κάρυστο Ευβοίας με το εθνικό δίκτυο.
Η Ελληνικά Καλώδια θα προμηθεύσει σημαντικές ποσότητες χερσαίων καλωδίων υψηλής και μέσης τάσης για το χερσαίο τμήμα του έργου.
Η αναμόρφωση του ελάστρου της Dojran Steelέφθασε στο τελικό στάδιο της δοκιμαστικής περιόδου και αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία έως το τέλος του έτους.

Αύξηση παραγωγικότητας όλων των εργοστασίων παραγωγής προϊόντων χάλυβα.

Ανατέθηκαν στη Σωληνουργεία Κορίνθου δύο έργα για  την  παράδοση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η παραγωγή των έργων αυτών έχει ήδη ξεκινήσει.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο κύκλος εργασιών των μισθωτών  στο Εμπορικό Κέντρο River West IKEA αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση.
Σε εξέλιξη βρίσκονται προχωρημένες συζητήσεις με διεθνή αλυσίδα λιανικού εμπορίου για τη μίσθωση καταστήματος 900 τ.μ.
Το εν λόγω κατάστημα θα βρίσκεται στον πρόσθετο χώρο εμπορικών καταστημάτων 1.200 τ.μ., που δημιουργήθηκε από τη μετατροπή μέρους του υπόγειου χώρου στάθμευσης σε επιφάνεια υψηλής μισθωτικής αξίας.
Με  στόχο  την  περαιτέρω  επέκταση του Εμπορικού  Κέντρου River West IKEA , αγοράστηκε παρακείμενο οικόπεδο επιφάνειας 3.700 τ.μ. και εξασφαλίστηκε η μακροπρόθεσμη μίσθωση όμορου ακινήτου.
Η υψηλή ζήτηση από υποψήφιους μισθωτές, ωθούμενη από τον αυξημένο κύκλο εργασιών και την ενισχυμένη μηνιαία επισκεψιμότητα,  είχε  ως αποτέλεσμα την εκμίσθωση επιπλέον 200 τ.μ. στο Εμπορικό Πάρκο Mare West (το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο 2015).
Στην παρούσα φάση, και προκειμένου να αξιοποιηθούν περαιτέρω αυτές οι θετικές τάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη  διαπραγματεύσεις με μεγάλες εμπορικές εταιρίες.

Οι επιδόσεις του Ξενοδοχείου «Wyndham Grand Athens» στην Πλατεία Καραϊσκάκη ξεπέρασαν τις προσδοκίες του μισθωτή κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις σχετικά με την εκμίσθωση του κτιρίου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και μέρους του συγκροτήματος γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας.

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης της Noval συνεχίζεται.

Στις 19 Ιουνίου 2017, η Εταιρία κατέθεσε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητώντας άδεια για την ίδρυση Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.).
Ολοκλήρωση του έργου ανακύκλωσης καλωδίων στο τέλος του κύκλου ζωής που είχε ανατεθεί από την Cosmote στα τέλη του 2016.
Αύξηση του αριθμού ενεργών συμβάσεων από δήμους σε 20.
Εγκατάσταση μιας γραμμής ανακύκλωσης σύνθετων πάνελ αλουμινίου.
Συνέχιση της εκτέλεσης συμβάσεων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων με εργοστάσια παραγωγής προϊόντων χάλυβα για την ανάκτηση σκόνης χάλυβα.

Οικονομική ανασκόπηση

Οι εταιρίες της Viohalco κατέγραψαν σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας κατά το πρώτο εξάμηνο του  2017.

Αυτή η επίδοση επιτεύχθηκε παρά τη  μέτρια παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες της Viohalco, λόγω του ανταγωνισμού στη βιομηχανία χάλυβα, των καθυστερήσεων και των μικρότερων όγκων των καλωδιακών έργων, καθώς και λόγω περαιτέρω καθυστερήσεων στα έργα σωλήνων χάλυβα παγκοσμίως, ως απόρροια των χαμηλών τιμών πετρελαίου και αερίου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 1.836 εκ. ευρώ, δηλαδή ήταν αυξημένος κατά 21% έναντι 1.522 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, ως επακόλουθο της αύξησης των τιμών μετάλλων και της αύξησης όγκων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα.
Αυτή η αύξηση επιτεύχθηκε παρά τη μειωμένη αξιοποίηση του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της Fulgor και των αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης σωλήνων χάλυβα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειακών έργων.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση σε 170 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 (πρώτο εξάμηνο 2016: 117 εκ. ευρώ), ενώ το a-EBITDA αυξήθηκε επίσης κατά 22% σε ετήσια βάση σε 143 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 (πρώτο εξάμηνο 2016: 117 εκ. Ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) και τo a-EBIT αυξήθηκε κατά 84% (πρώτο εξάμηνο 2017: 103 εκ. ευρώ) και 35% (πρώτο εξάμηνο 2017: 76 εκ. ευρώ), αντίστοιχα, ως επακόλουθο της βελτιωμένης επίδοσης των κλάδων αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 27% σε 56 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 από 44 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, κυρίως λόγω του έκτακτου κέρδους που προέκυψε από την εξαγορά της Eufina (7 εκ. ευρώ) κατά το  πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco αυξήθηκαν αισθητά σε 47 εκ. ευρώ έναντι 11 εκ. ευρώ κατά  το  πρώτο  εξάμηνο  του  2016.

Τα κέρδη  προ  φόρου  εισοδήματος είναι το άθροισμα των λειτουργικών κερδών 103 εκ. ευρώ, των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 56 εκ. ευρώ και του μεριδίου των ζημιών από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 0,7 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη της περιόδου βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 30 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι 2 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Οι κεφαλαιουχικές  δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου ανήλθαν σε 53 εκ.  ευρώ, ενώ οι αποσβέσειςτης περιόδου διαμορφώθηκαν σε 69 εκ. ευρώ.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 1.616 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 1.789 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω υψηλότερων αποθεμάτων (131 εκ.ευρώ), υψηλότερων  απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών  απαιτήσεων  (98 εκ. ευρώ) και χαμηλότερων διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (-
52 εκ. ευρώ).

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 2.478 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 2.595 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, κατά κύριο λόγο εξαιτίας των υψηλότερων προμηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 107 εκ. ευρώ.

Ο  δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανέρχεται σε 1.669 εκ. ευρώ και αποτελείται κατά 48% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 52% από βραχυπρόθεσμες διευκολύνσεις. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες γραμμές πίστωσης.
Αυτά αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, με τις ημερομηνίες λήξης τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος και συνήθως επανεγκρίνονται κατόπιν  ελέγχου, ενώ  αυξάνονται  με  βάση  τις  προϋπολογισμένες  προβλέψεις.
Εντός  αυτών  των ανακυκλούμενων πιστωτικών ορίων, αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων τα οποία, όταν λήξουν, ανανεώνονται αυτομάτως εφόσον χρειάζεται.

Προοπτικές

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017, καταγράφηκε μέτρια οικονομική ανάκαμψη στις βασικές αγορές των εταιριών της Viohalco, ενώ η ανάπτυξη της Ευρώπης υπερέβη σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες.
Παρ’ όλα  αυτά, ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα παραμένουν στον ορίζοντα, ενώ οι μεταβολές στο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της ΕΕ θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές των εμπορικών πολιτικών στις αγορές στις οποίες  δραστηριοποιούνται οι εταιρίες της Viohalco.

Ενώ οι τιμές μετάλλων βελτιώνονται, η ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ που επηρέασε θετικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των εταιριών της Viohalco στις ΗΠΑ το 2016 έχει αντιστραφεί έως έναν βαθμό λόγω της ενίσχυσης του ευρώ.
Ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος σε ορισμένες αγορές και οι χαμηλές τιμές πετρελαίου και αερίου συνεχίζουν να επηρεάζουν την υλοποίηση έργων στον ενεργειακό τομέα, διαμορφώνοντας ένα απαιτητικό λειτουργικό περιβάλλον  για τη Viohalco.
Εντούτοις, οι εταιρίες της Viohalco παραμένουν προσηλωμένες στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν οι επενδύσεις τους και στην ενίσχυση του προϊοντικού μείγματός τους, ενώ αυξάνουν τη διείσδυσή τους σε βασικές αγορές ανάπτυξης, βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πελατών και ενισχύουν παγκοσμίως την ανταγωνιστική τους θέση.