“Όχι” στη «μετακίνηση- κινητικότητα» των δικαστών λέει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ), κατά την τελευταία έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε ψήφισμά της, δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη στη «μετακίνηση- κινητικότητα» των δικαστών, κατά το δημοσιοϋπαλληλικό πρότυπο, ενώ παράλληλα εκφράζει την έντονη αντίδρασή της για τη σκληρότητα και τη συχνότητα των οικονομικών μέτρων που επιβάλλονται σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.

Ειδικότερα, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών κατ΄ αρχάς, αποφάσισε τη συνέχιση της αναστολής των κινητοποιήσεων και δηλώνει: «α) ότι η δικαστική εξουσία δεν διαπραγματεύεται την ακεραιότητά της μέσα από ισοδύναμα αποδοχών, και στόχος μας είναι η συνταγματική τάξη και η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας των δικαστών αλλά και του κύρους του θεσμού της Δικαιοσύνης, β) ότι δεν θα σταματήσουμε να αντιδρούμε και να αντιτασσόμαστε σε ρυθμίσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις που οδηγούν σε κλιμακούμενη υποβάθμιση των δικαστών και δεν είναι συνεπείς με τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τους».

Στο πλαίσιο αυτό οι Διοικητικοί Δικαστές δηλώνουν αντίθετοι «και δεν αποδεχόμαστε την επιχειρούμενη, με την τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ), «μετακίνηση- κινητικότητα» των δικαστών, κατά το δημοσιοϋπαλληλικό πρότυπο, χωρίς μάλιστα τις κατά το Σύνταγμα θεσμικές εγγυήσεις που αφορούν τους δικαστές, αλλά ούτε και εκείνες που προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους».

Παράλληλα, εκφράζει η ΕΔΔ «την έντονη αντίδραση και διαμαρτυρία μας για τη σκληρότητα και τη συχνότητα των οικονομικών μέτρων που επιβάλλονται σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, τις κλιμακούμενες παραβιάσεις της συνταγματικής νομιμότητας και την απαξίωση του κράτους δικαίου που μεταβάλλεται διαρκώς σε κράτος αποκλειστικής σκοπιμότητας».

Ακόμη, με το ψήφισμά τους οι διοικητικοί δικαστές αξιώνουν: α) την κατάργηση των απαξιωτικών διατάξεων του ΚΟΔΚΔΚ (άρθρα 43 παράγραφος 3, 44 παράγραφος 11, περί περικοπής μισθού και στέρησης δικαστικών διακοπών), β) τη συνολική μισθολογική αναβάθμιση των δικαστών, αναλόγως του λειτουργήματός τους, γ) την άμεση καταβολή των εξόδων μετάβασης δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων στις μεταβατικές έδρες, δ) την καθιέρωση και καταβολή αμοιβής των δικαστικών λειτουργών για τη συμμετοχή τους στα πειθαρχικά συμβούλια, η οποία εξυπακούεται ότι είναι επιτρεπτή μόνο μετά από συναίνεσή τους.

Εξάλλου, η Ένωση επισημαίνει «τις τραγικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και δικαστικούς υπαλλήλους που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά δικαστήρια όλης της χώρας και που δύσκολα γίνεται πιστευτή αν κάποιος δεν έχει προσωπική γνώση της κατάστασης» και καλεί την Πολιτεία «να σέβεται τη Δικαιοσύνη και να το δείχνει έμπρακτα».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΔ να εκτιμήσει, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δικαστικές Ενώσεις, την κατάσταση στον χώρο της Δικαιοσύνης και να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2013.