ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ 1: Καρδιακός, με ψυχολογικά προβλήματα, φιλότεχνος, πιστός Χριστιανός, με “παγωμένα”μόνο στην Ελβετία 160 εκατομμύρια ευρώ, ζητά τη συμπάθειά σας. Πληροφορίες, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήναι.