ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ: Μεγάλη συνεισφορά στο ΑΕΠ – Μελέτη του ΙΟΒΕ

μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για τον κλάδο της ακτοπλοϊας προκύπτει ότι σε όρους ΑΕΠ η συνεισφορά στην οικονομία από τη ζήτηση για ακτοπλοϊκές μεταφορές στο εσωτερικό της χώρας το 2013 εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ενώ σε όρους απασχόλησης διαμορφώνεται σε 21,4 χιλ. θέσεις εργασίας (εκ των οποίων περίπου 5 χιλ. εκτιμάται ότι απασχολούνται στα πλοία και στα γραφεία των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων).

Σημαντικά υψηλότερη είναι η συνεισφορά από τις καταλυτικές επιδράσεις που συνδέονται με τον τουρισμό και την ανάπτυξη του πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας.

Η συνολική συνεισφορά της εγχώριας ακτοπλοΐας εκτιμάται, σε όρους ΑΕΠ, σε 11,8 δισ. ευρώ ή 6,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας το 2013, ενώ σε όρους απασχόλησης ανέρχεται σε 260 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 7,2% της συνολικής απασχόλησης), μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου το ήμισυ της απασχόλησης στις νησιωτικές περιφέρειες.

Συστάσεις ΙΟΒΕ

Βραχυπρόθεσμα εκτιμάται ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικά κάποια μέτρα τόνωσης της ζήτησης μέσω μείωσης των εκτός καθαρών ναύλων χρεώσεων, όμως ταυτόχρονα απαιτείται να επανακαθοριστούν αρκετές παράμετροι που συνδέονται με το ακτοπλοϊκό ζήτημα, ιδίως σε ό,τι αφορά το πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία της ακτοπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται ενδεικτικά τα εξής:

– Μείωση κόστους λειτουργίας πλοίου.

– Εξέταση της δυνατότητας κατάργησης του επίναυλου, μείωσης των λιμενικών τελών όπου δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα υπηρεσιών και αναθεώρησης του καθεστώτος υποχρεωτικών εκπτώσεων σε κατηγορίες χρηστών.

– Εξέταση της δυνατότητας μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας.

Δηλώσεις

Στην μεγάλη συμβολή στο ΑΕΠ αναφέρθηκε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτης, ο οποίος εστίασε στο ρόλο της ακτοπλοΐας για την εδαφική συνοχή της χώρας ενώ καυτηρίασε τις παλινωδίες της προηγούμενης περιόδου, όπου δεν υπήρχε ουσιαστικά υπουργείο με αποτέλεσμα τα θέματα της ακτοπλοΐας να είναι διάσπαρτα σε μια χρονική συγκυρία όπου εμφανίστηκε κρίση η οποία και άσκησε σοβαρές πιέσεις στην ακτοπλοΐα.

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ, Μ. Σακέλλης προλογίζοντας τη μελέτη αναφέρθηκε και αυτός στο ρόλο της ακτοπλοΐας, παρατηρώντας ότι μάλλον δεν αναγνωρίζεται στο εύρος και στη σημασία που αυτή έχει όταν άλλοι κλάδοι της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και οι οδικές μεταφορές απολαμβάνουν της στήριξης του κράτους, είτε αυτό λέγεται ΦΠΑ είτε άλλες οικονομικού περιεχομένου διευκολύνσεις, όπως οι αποσβέσεις για ζημιές, οι οποίες καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με ποσό υπερδιπλάσια εκείνων που παίρνει η ακτοπλοΐα για να τονίσει ότι και μέρος αυτών προέρχονται από τους επίναυλους που καταβάλλουν οι επιβάτες.