ΑΝΕΛ: Παρέμβαση στη Βουλή για μικροομολογιούχους και κόκκινα δάνεια

Μία τροπολογία για την αποζημίωση των μικροομολογιούχων που επλήγησαν από το PSI και μία για τα κόκκινα δάνεια νοικοκυριών και νομικών προσώπων κατέθεσαν στη Βουλή οι ΑΝΕΛ.
ΜΙΚΡΟΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ: Οι ΑΝΕΛ προτείνουν την έκδοση «ομολόγων αποκατάστασης» ειδικού σκοπού, με ονομαστική αξία τουλάχιστον ίση με το 80% της απώλειας από την τιμή κτήσης.
Τα ομόλογα προτείνεται να είναι ονομαστικά, μεταβιβάσιμα και υποδιαιρούμενα και να λήγουν το 2023 (σε αντικατάσταση των ομολόγων που τους δόθηκαν και λήγουν το 2042) και το 2018 (σε αντικατάσταση εκείνων που λήγουν το 2023).

Το κόστος της έκδοσης των ομολόγων αποκατάστασης δεν θα ξεπερνά το 2,5% της ονομαστικής τους αξίας και θα βαρύνει τον ομολογιούχο.
Παράλληλα, στην τροπολογία προτείνεται για το κράτος να ανοίξει τη δευτερογενή αγορά Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με αυστηρά ελληνικό ΑΦΜ και δραστηριότητα και φορολόγηση στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των βεβαιωμένων υποχρεώσεών τους προς το ελληνικό δημόσιο.
«Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να γίνει έναρξη ισχύος προσωπικών ομολογιακών τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων σε ελληνικές τράπεζες, έχοντας ως ρήτρα την απαγόρευση κατάθεσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου τους σε ξένες τράπεζες» .

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Οι ΑΝΕΛ προτείνουν το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας για τραπεζικά χρέη, αναστολή εκτέλεσης σε βάρος των δανειοληπτών και των εγγυητών τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη ρύθμιση, άμεσο τερματισμό του ανατοκισμού ανά τρίμηνο και εξάμηνο και συνάρτηση της ρύθμισης με το εισόδημα του υπόχρεου.