ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΗ “ΤΣΙΜΠΙΔΑ” ΤΟΥ ΣΔΟΕ

Σε περισσότερους από 30 απόστρατους που φέρονται να ανέλαβαν ρόλο συμβούλου σε εταιρίες οι οποίες μετείχαν σε διαγωνισμούς για εξοπλιστικά προγράμματα, το ΣΔΟΕ βρήκε ποσά από 500.000 ευρώ έως και 50 εκατ. ευρώ, των οποίων η προέλευση δεν δικαιολογείται!

Κατά την «απολογία» τους στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ, στο σύνολό τους υποστήριξαν πως πρόκειται για χρήματα τα οποία είχαν λάβει υπό μορφή δανείου από τις εταιρίες, στις οποίες παρείχαν τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες.

Το πρόβλημα είναι, όπως επισημαίνουν στελέχη του ΣΔΟΕ, ότι κανένας από αυτούς, δεν έχει στη διάθεσή του ούτε ένα χαρτί που να αποδεικνύει την ύπαρξη δανειακών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος του ΣΔΟΕ συνεχίζεται.