ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ: Δέκα εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 2 προγραμμάτων

Πόρους  ύψους 10 εκατ. ευρώ εξασφάλισε το υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου για τη χρηματοδότηση δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους ναυτικούς.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορά…
στη χρονική περίοδο 2013-2014.

Οι δύο συγχρηματοδοτούμενες δράσεις είναι:

•Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο του ναυτικού επαγγέλματος,με κύκλους κατάρτισης (ύψους 6 εκατ. ευρώ). Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ναυτικοί, που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό επάγγελμα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους αυτοματισμούς και στην τεχνολογία που διαθέτουν τα σύγχρονα πλοία, καθώς και σε θέματα ασφαλείας. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα τέτοιου είδους που αφορά όλα ανεξαιρέτως τα πληρώματα. Η κατάρτιση αυτή θα συνδέεταιμετις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (STCW) καθώς και της οδηγίας 2012/35/ΕΕ, σε θέματα ασφαλείας, ή σε θέματα ειδικευμένων ναυτικών κ.ά., προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις στο ναυτικό κλάδο.

•Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, έξω από το πλαίσιο του ναυτικού επαγγέλματος, με ανακατεύθυνση στην αυτοπασχόληση και στην ίδρυση νέας επιχείρησης (ύψους 4 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για κατάρτιση ναυτικών που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους, ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός του πλαισίου του ναυτικού επαγγέλματος, ως αυτοαπασχολούμενοι, σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα αφορούν θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας.

Παράλληλα, στις 19 Απριλίου δημοσιοποιείται και ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος «Νέαρχος», που πρόσφατα ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας. Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε άνεργους νέους ναυτικούς, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, να αποκτήσουν δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία επί πλοίου, να λάβουν ικανοποιητική αποζημίωση και να έρθουν σε επαφή με τους πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες τους ώστε να τους πείσουν για τις εργασιακές δυνατότητές τους. Το πρόγραμμα, συνολικού ποσού 6.423.150 ευρώ θα ωφελήσει 1.000 άνεργους νέους ναυτικούς, με συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης επί πλοίου. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, δήλωσε σχετικά:

«Η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Πρόσφατα παρουσιάσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών, το οποίο τους δίνει κίνητρα για να αποκτήσουν δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία επί πλοίου και παράλληλα να λάβουν ικανοποιητική αποζημίωση. Σήμερα ανακοινώνουμε ένα ακόμα συγχρηματοδούμενο πρόγραμμα, για την κατάρτιση και την ενίσχυση όλων των ανέργων ναυτικών.»