ΑΣΧΗΜΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ VIP ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

VIP KORYDALOSΝόμος  θα δώσει τη δυνατότατα στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να ρευστοποιούν υπέρ του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, «παγωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς κατηγορουμένων ή υπόπτων για παράβαση του ν. περί πόθεν έσχες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο.

Η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης, προβλέπει ότι η ισχύς της θα αφορά και τρέχοντες υποθέσεις.

Η ρευστοποίηση θα είναι δυνατή στο στάδιο της ανάκρισης με διάταξη του δικαστικού λειτουργού ή με την έκδοση βουλεύματος ή με ειδική έκθεση ελέγχου φορολογικής αρχής, μέχρι του ποσού της φερόμενης απαίτησης ή ζημίας ή αξίωσης του ελληνικού δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία παρέχεται:
– Η ευχέρεια να εισρεύσουν στα ταμεία του δημοσίου πολλά εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι δεσμευμένα και αναξιοποίητα σε τραπεζικούς λογαριασμούς κατηγορουμένων ή υπόπτων και
– Η δυνατότητα στους ίδιους τους κατηγορουμένους σε περίπτωση που συναινέσουν στη ρευστοποίηση, να τύχουν των ευεργετημάτων που παρέχει ο νόμος.