ΑΤΕ Bank: Τέσσερις υποψήφιοι για τη ΣΕΚΑΠ

Τέσσερις συνολικά υποψήφιοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορές για την πώληση του πακέτου μετοχών που κατέχει η ΑΤΕ Bank στην βιομηχανία ΣΕΚΑΠ.
Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
1. BIOSYNTEC S.A. (Γαλλία)
2. DONSKOY TABAK JSC (Ρωσία)
3. EUROPEAN TOBACCO A.S. (Τουρκία)
4. SEBA/ΕΛΓΕΚΑ (Τουρκία/Ελλάδα)
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης της υπό Ειδική Εκκαθάριση ΑΤΕ ΑΕ σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Πώλησης (Deloitte).
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση και δημοσιεύεται με αποκλειστική ευθύνη του Ειδικού Εκκαθαριστή.