ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Συνταγματικός ο νόμος για την τακτοποίηση – Όσα έχουν κριθεί κατεδαφιστέα θα γκρεμίζονται

Συνταγματικό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τον νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.
Παράλληλα έκρινε αντισυνταγματική και μη νόμιμη μια μόνο διάταξη του επίμαχου νόμου.

Ειδικότερα η Ολομέλεια του Στε αποφάνθηκε ότι ο νόμος δεν προσκρούει σε καμία συνταγματική διάταξη ο νόμος 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση, που προβλέπει τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα των αυθαιρέτων, την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση, κ.λπ.

Παράλληλα η Ολομέλεια έκρινε ότι είναι αντίθετη στην Συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 του Συντάγματος), η ευνοϊκή εκείνη διάταξη που προβλέπει ότι μπορούν να τακτοποιηθούν τα ακίνητα που έχουν κριθεί αυθαίρετα και κατεδαφιστέα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει τρεις κάτοικοι του Αμαρουσίου που ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις για την έναρξη λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος διεκπεραίωσης των δηλώσεων υπαγωγής στον νόμο 4178/2013 που αφορά στη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.