ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Η ενεργειακή αναβάθμιση δίνει έκπτωση στα πρόστιμα 50%

Εκπτωση σε ποσοστό έως 50% επί των συνολικών προστίμων που επιβάλλονται για την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων με τον τελευταίο νόμο (4178/2013) θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες προβούν σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας στα αυθαίρετά τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θέτει από σήμερα Πέμπτη σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Σταύρος Καλαφάτης, τα ποσά που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτηρίων με αυθαιρεσίες, που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003, θα συμψηφίζονται με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπεται στο νόμο 4178/2013, σε ποσοστό έως και 50%.

Την έκπτωση δεν δικαιούνται όσοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων («νόμος Παπακωνσταντίνου», «νόμος Μπιρμπίλη»), άσχετα αν έχουν αποπληρώσει ή όχι τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Βάσει του σχεδίου ΚΥΑ, οι εργασίες και δαπάνες που καλύπτονται, αφορούν τη μεν ενεργειακή αναβάθμιση, την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), τη δε στατική επάρκεια στις εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται αποκλειστικά κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτήριο. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτηρίου στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2013 και πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.