ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Φόρος στις καταθέσεις των τραπεζών

Φόρο στις τραπεζικές καταθέσεις θα επιβάλει η Αυστραλία, με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων έναντι της πιθανότητας κατάρρευσης τραπεζών.

Συγκεκριμένα, καταθέσεις μέχρι 250 χιλιάδες δολάρια Αυστραλίας θα επιβαρυνθούν με εισφορά 0,05%, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016.

Η εισφορά θα επιβληθεί στις καταθέσεις των τραπεζών και όχι στους μεμονωμένους καταθέτες. Είναι εξαιρετικά πιθανό όμως ότι το σχετικό κόστος θα μετακυλισθεί στους πελάτες.

Η κίνηση συμπίπτει με την προειδοποίηση από την κυβέρνηση περί βραδύτερου του αρχικώς εκτιμηθέντος ρυθμού ανάπτυξης, καθώς και κρατικού ελλείμματος σημαντικά μεγαλύτερου του προϋπολογισθέντος.