ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΑ «ΑΦΕΝΤΙΚΑ» ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Αλλάζουν όλα σε μισθούς, δάνεια, «εξυπηρετήσεις»

who is whoΤη θέση του Επιτρόπου στις συστημικές τράπεζες, που θα ανακεφαλαιοποιηθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναλαμβάνουν από τις 16 Ιανουαρίου πρόσωπα από τις διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες Grant Thornton για την ΕΘΝΙΚΗ,  KPMG για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Mazars για την ALPHA BANK.

Οι επίτροποι θα υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις διακυβέρνησης στην τρόικα, στην οποία θα αναφέρονται απευθείας.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

1. Θα  υπάρχει αυστηρός έλεγχος των χορηγήσεων και  έλεγχος της πολιτικής σε ό,τι αφορά ρυθμίσεις και διαγραφές όλων των δανείων του παρελθόντος. Οι Επίτροποι  θα μπορούν να παρίστανται, ως παρατηρητές, στις εκτελεστικές επιτροπές των τραπεζών, στις επιτροπές διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, ενώ  θα έχουν και πρόσβαση στα πρακτικά του Δ.Σ. των τραπεζών.

2.  Θα ρυθμίζονται αυστηρά θέματα χορηγήσεων δανείων προς μέλη Δ.Σ. και συνδεδεμένα μέλη, στελέχη και εργαζόμενους στις τράπεζες. Οι όροι χορήγησης των δανείων προς τα πρόσωπα αυτά δεν θα διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς των υπόλοιπων δανειοληπτών. Το ύψος των δανείων θα διαμορφώνεται στο πενταπλάσιο των ετήσιων αποδοχών τους, αν πρόκειται για ενυπόθηκα δάνεια, και προκειμένου για μη εξασφαλισμένα δάνεια, δεν θα υπερβαίνει το πενταπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών τους.

3. Μπαίνει πλαφόν στα δάνεια  σε πολιτικά κόμματα. Ο ρυθμός χορηγήσεων προς τα κόμματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο ρυθμό χορηγήσεων της κάθε τράπεζας.

4. Οι  αμοιβές των στελεχών των τραπεζών θα υποστούν μεγάλες μειώσεις και θα δίνονται μπόνους  εφόσον επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος αναδιάρθρωσης.