ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ – Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ – Όλες οι απαντήσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκύκλιος Σαββαΐδου για τις 100 δόσεις στην εφορία.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ

 

Τα χρέη που υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση είναι το σύνολο των βεβαιωμένων έως και τη 1η Οκτωβρίου και ληξιπρόθεσμων έως την ημερομηνία αίτησης οφειλών, κάτι που σημαίνει πρακτικά, ότι εάν κάποιος υποβάλει αίτηση το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και έχει ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ, αυτές οι δόσεις θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων και όχι στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Επιπλέον, όπως προβλέπει και ο νόμος, ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων και οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως την 1η Οκτωβρίου αλλά δεν έχουν καταστεί ακόμα ληξιπρόθεσμες. Έτσι, αν κάποιος υποβάλει αίτηση το Νοέμβριο, μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή όλων των υπολοίπων δόσεων του φόρου εισοδήματος αλλά και του ΕΝΦΙΑ, στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Ποια χρέη εντάσσονται στη ρύθμιση

• Καλύπτονται όλες οι οφειλές έως 1.000.000 ευρώ (αρχική βασική οφειλή χωρίς προσαυξήσεις) προς την εφορία οι οποίες είχαν βεβαιωθεί έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Υποχρεωτικά εντάσσονται όλες οι ληξιπρόθεσμες, ο οφειλέτης όμως έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα μπουν και όσες έχουν απλώς βεβαιωθεί ως τότε, έστω και αν δεν είχαν καταστεί  ληξιπρόθεσμες.

• Η εγκύκλιος θα καθορίζει και ποια χρέη δεν εντάσσονται στη ρύθμιση. Δεν θα μπορούν να υπαχθούν οφειλές που βεβαιώνονται μετά την 1η Οκτωβρίου (πχ τέλη κυκλοφορίας του 2015) αλλά μπορεί να υπαχθεί ο ΕΝΦΙΑ του 2014. Στη ρύθμιση θα εντάσσονται και οφειλές φόρου εισοδήματος για τις οποίες δεν έχει λάβει ακόμη εκκαθαριστικό ο φορολογούμενος.

Δόσεις και εκπτώσεις

• Μπαίνοντας με τους κωδικούς του στο gsis.gr, ο φορολογούμενος θα βρίσκει ένα μενού επιλογών για το πόσες δόσεις και τι εκπτώσεις μπορεί να ζητήσει. Οι απαλλαγές από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα φτάνουν μέχρι και το  100%, ενώ ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 12 έως και 100, ως εξής:

α) εφάπαξ σε μία δόση, με απαλλαγή 100%

β) έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 90%

γ) έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 80%

δ) έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 70%

ε) έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 60%

στ) έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 50%

ζ) έως 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 30%

η) έως 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 20%.

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα και θα εμφανίζει στο φορολογούμενο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του. Θα τα επανακαθορίζει και θα τα μειώνει αναδρομικά, όπως διαμορφώνονται με το ευνοϊκό επιτόκιο  4,56% το χρόνο (αντί 8,5% που υπολογίζονται σήμερα οι τρέχουσες οφειλές του) εφόσον ενταχθεί στη ρύθμιση.

• Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δοκιμάσουν πώς διαμορφώνεται γι’ αυτούς η μηνιαία καταβολή (από 50 ευρώ μόλις) και το υπόλοιπο της οφειλής τους, σε κάθε μία από τις περιπτώσεις των προσφερομένων δόσεων. Θα δουν δηλαδή τι θα γλίτωναν και τι θα πλήρωναν αν εξοφλούσαν «μια και έξω», αλλά και τι κερδίζουν αν έχουν τη ρύθμιση με τις 48 δόσεις και παραμείνουν σε αυτή (20% μεγαλύτερη έκπτωση).

• Η επιλογή για τις 100 δόσεις δεν θα ανοίγει για όσους χρωστούν πάνω από 15.000 ευρώ (βάσει νόμου περιορίζονται στις 72 δόσεις) ή κάτω από 5.000 ευρώ (επειδή καμία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50 ευρώ το μήνα).

Πώς επιλέγω ρύθμιση

• Οι οφειλέτες πρέπει να φανούν πολύ προσεκτικοί στην ρύθμιση που θα επιλέξουν.  Αν για να πετύχουν μεγαλύτερες εκπτώσεις ζητήσουν λιγότερες δόσεις, οι μηνιαίες αυξημένες θα είναι μεγαλύτερες και πρέπει να είναι σίγουροι πως θα τις καλύπτουν συστηματικά.

• Αν χάσουν την προθεσμία πληρωμής έστω και μίας δόσεως μέσα στους πρώτους 6 μήνες μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, χάνουν όλη τη ρύθμιση και ενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Μετά τους 6 μήνες, έχουν περιθώριο μέχρι τη λήξη της ρύθμισης (από 6 μήνες έως και για άλλα 8 χρόνια):

α) για μέχρι 2 το πολύ εκπρόθεσμες πληρωμές δόσεως κάθε χρόνο

β) για μία μόνον δόση κάθε χρόνο που θα μείνει απλήρωτη για μέχρι 2 μήνες το πολύ.

Κάθε καθυστέρηση επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2%!

• Αν όμως ο οφειλέτης επιλέξει (για σιγουριά ενδεχομένως) ρύθμιση με περισσότερες δόσεις και μικρότερο ποσό (πχ 100 δόσεις των 50 ευρώ), αλλά αργότερα διευκολυνθεί και μπορεί να εξοφλήσει νωρίτερα το υπόλοιπο οφειλής του (πχ κοντά στα 2 χρόνια και αφού έχει πληρώσει χαμηλές δόσεις επί 13 ως 23 μήνες), έχει πολύ ισχυρό κίνητρο να το πράξει, επειδή θα γίνει νέα εκκαθάριση και θα κερδίσει αναδρομικά και τη μεγαλύτερη έκπτωση (80% αντί 20% στο παράδειγμα) αλλά και τους τόκους των επομένων 6-7 ετών, όπως δηλαδή εάν είχε εξ αρχής επιλέξει το «πακέτο» με τις 24 δόσεις!

Τι θα έχω για να πληρώσω

Άμεσα ο οφειλέτης πρέπει μέσα σε 3 μέρες να πληρώσει την πρώτη δόση. Άρα, πρέπει να περιμένει να βρει το ποσό, πριν κάνει την αίτηση (έως και τον Μάρτιο).

Επιπλέον, πρέπει να υπολογίσει τι θα πληρώνει για τρέχοντες φόρους στους επόμενους μήνες και χρόνια. Εναλλακτικά, μπορεί να τα ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων, όπως ισχύει, και πριν ζητήσει τη ρύθμιση με τις 100 δόσεις. Οι αιτήσεις αυτές γίνονται ηλεκτρονικά, χωρίς να πάει ο φορολογούμενος στη ΔΟΥ.

Όσοι τους έχει ήδη γίνει κατάσχεση

Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αναστέλλονται αυτομάτως όταν μπει ο οφειλέτης στη  ρύθμιση.

Για όσους έχουν καταθέσεις, θα γίνεται δέσμευση (όχι κατάσχεση) του 50% της βασικής οφειλής (χωρίς προσαυξήσεις) στο λογαριασμό τους, προς διασφάλιση του Δημοσίου.

Όσοι δεν έχουν καταθέσεις, αλλά στους λογαριασμούς τους μπαίνουν ενοίκια κλπ, οι κατασχέσεις που ξεκίνησαν δεν σταματούν, εκτός αν βρουν να πληρώσουν το 50% από μόνοι τους.

Μπορούν όμως να εντάξουν μισθούς και ενοίκια σε έναν «ακατάσχετο» λογαριασμό, προκειμένου να διαφυλάξουν τα 1.500 ευρώ που προστατεύονται διά νόμου. Για περιορισμό του ποσού κατάσχεσης για σοβαρή αιτία, οι οφειλέτες πρέπει να τη ζητήσουν από τη ΔΟΥ.

Όσοι έχουν φτάσει στα δικαστήρια

Με τη ρύθμιση αίρονται οι ποινές και οι συνέπειες των διώξεων. Δεν επηρεάζει όμως την πορεία της δίκης.

Όσοι προσφεύγουν στο δικαστήριο, μπορούν να ρυθμίσουν υποχρεωτικά το 50% της οφειλής και προαιρετικά το υπόλοιπο 50%, σαν μη ληξιπρόθεσμο.

 

 

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ:

Τελικά δεν…μάσησε η κυβέρνηση από τις ‘απειλές” της τρόικας στο θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών. 

Ανεβαίνει σήμερα, Δευτέρα, στη Διαύγεια η εγκύκλιος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία σε μέχρι και 100 δόσεις, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Ο υπουργός έκανε γνωστό πως οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στα ασφαλιστικά Ταμεία για να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται με την συγκεκριμένη ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr και με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν να εισέρχονται στην ειδική υπηρεσία ρύθμισης των οφειλών.Εκεί θα μπορούν να επιλέγουν τον αριθμό των δόσεων, έχοντας υπόψη τους ότι το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 ευρώ.
Tην ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει η ειδική εφαρμογή στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την υπαγωγή των φορολογουμένων στη ρύθμιση