Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Κέρδη 9,41 εκατ. το 2016

ΑΘΗΝΑΙΚΗ-ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣτην κερδοφορία επέστρεψε το 2016 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, παρά την πτώση των πωλήσεων και την μείωση των εξαγωγών που παρουσίασε το ίδιο διάστημα.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 6,9% φθάνοντας τα 230,375 εκατ. ευρώ με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 321,628 εκατ. ευρώ από 308,606 εκατ. ευρώ το 2015.

Παρά τη μείωση των πωλήσεων η εταιρεία κατάφερε πέρυσι να επιστρέψει στην κερδοφορία. Συγκεκριμένα τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 13,397 εκατ. ευρώ, από ζημιές 16,838 εκατ. ευρώ το 2015 με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 9,416 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 23,124 εκατ. ευρώ το 2015.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εικόνα των αποτελεσμάτων οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

  • Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 6,9% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της μείωσης των εξαγωγών και από την αλλαγή στο μείγμα πωλήσεων με σημαντική αύξηση της μπύρας ΑΛΦΑ.
  • Το κόστος της κίνησης των αποθεμάτων μειώθηκε κατά περίπου 20% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της μείωσης του κόστους των υλικών συσκευασίας που οφείλεται στην μείωση των πωλήσεων των μη επιστρεφόμενων συσκευασιών ζύθου καθώς και στην μείωση των αναλώσεων των πρώτων υλών λόγω της μείωσης των εξαγωγών.
  • Οι φόροι και τα τέλη αυξήθηκαν κατά περίπου 57% κατ’ αξία, λόγω της πληρωμής του χαρτοσήμου επί του προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
  • Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,3% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της μείωσης των προβλέψεων επισφάλειας.

Η εταιρεία ισοσκέλισε τις απώλειες από το αυξημένο τουριστικό ρεύμα αλλά και από την καλή πορεία της μπύρας ΑΛΦΑ. Όπως αναφέρεται, κατά την τρέχουσα χρήση οι κατ’ όγκο πωλήσεις ζύθου στην ελληνική αγορά αυξήθηκαν κατά 3,7% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρά την σημαντική πτώση που κατέγραψε η αγορά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, μετά την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην μπύρα.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η εταιρεία αναφέρει ότι έχοντας επί σειρά ετών επενδύσει στην ελληνική αγορά ζύθου και την ελληνική οικονομία με την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα, την ενίσχυση της συμβολαιακής καλλιέργειας των εγχώριων κριθαριών και την αναδιοργάνωση των δομών της, έχει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, αλλά και για την επιδίωξη διατήρησης εύλογων μερισματικών αποδόσεων και δημιουργίας σταθερών, μακροπρόθεσμα, αξιών για τους μετόχους της.

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της, εκτιμάται ότι η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική της εταιρείας παραμένει σταθερή ως εξής:

 Ενδυνάμωση των μαρκών και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα.

 Επικοινωνία της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.

 Έλεγχος του λειτουργικού κόστους.

 Συνεχής παρακολούθηση της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου.

 Ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου.

Πηγή: foodbusiness.gr