Αλ. Χαρίτσης: Το 2018 ξεκινά με καλούς οιωνούς

“Το 2018 ξεκινά με καλούς οιωνούς. Η οικονομία κινείται πλέον σε ρυθμούς ανάπτυξης και όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες καταγράφουν σημαντική βελτίωση. Την ίδια στιγμή βαίνουμε σταθερά προς την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπεία ανακτώντας σημαντικούς βαθμούς οικονομικής και δημοσιονομικής ελευθερίας. Το κρίσιμο τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία δεν θα ξαναζήσει καταστάσεις σαν και αυτές των προηγούμενων ετών. Να θέσουμε τις βάσεις για βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη” αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα “Νέα Σελίδα” ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.

Επισημαίνει ότι η κρίση αποκάλυψε τα σαθρά θεμέλια πάνω στα οποία είχε δομηθεί η ελληνική οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες, προσθέτοντας ότι “οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν την περίοδο 2010- 2014, αντί να περιορίσουν, βάθυναν την κρίση, προκαλώντας κυριολεκτικά μία κοινωνική και οικονομική καταστροφή”.

“Η ανάταξη της οικονομίας και η αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής απαιτούν την οριστική ρήξη με αυτές τις πολιτικές. Η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική ισορροπία δεν θα έρθει μέσα από τη διαρκή συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους αλλά μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την πάταξη της φοροδιαφυγής των ελίτ και την εξυγίανση του κράτους” τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, προσθέτοντας ότι “η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν θα προκύψει μέσα από τη διαρκή μείωση των μισθών, αλλά μέσα από την επένδυση στους εργαζόμενους ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων”.

Υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου με καταρχήν στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης, σημειώνοντας ότι η πολιτική του υπουργείου Οικονομίας, επικεντρώνει στην ανακατεύθυνση των επενδύσεων προς τη βιομηχανία με κίνητρα τόσο μέσα από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο όσο και από το ΕΣΠΑ, στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να μειωθεί το κόστος και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα στην ελληνική μεταποίηση.

Επίσης η πολιτική αυτή του υπουργείου περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που σχετίζονται με το υψηλό ενεργειακό κόστος και την απουσία ολοκληρωμένων δικτύων στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα που δυσκολεύουν τη διάθεση των βιομηχανικών προϊόντων στις αγορές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας θεωρεί προϋπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης την διάχυση των ψηφιακών τεχνολογιών και την ενσωμάτωση της καινοτομίας σε όλο το εύρος της οικονομίας και προς την κατεύθυνση αυτή το υπουργείο Οικονομίας αύξησε τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία που πλέον για πρώτη φορά, προσεγγίζει το 1% του ΑΕΠ.

Επίσης δημιούργησε στοχευμένα προγράμματα για την παραγωγική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Ο κ. Χαρίτσης τονίζει ότι αυτές οι προσπάθειες συμβαδίζουν με τις δύο πολύ κρίσιμες συζητήσεις που έχουν ανοίξει στην Ευρώπη με την πρώτη να αφορά στην βιομηχανική στρατηγική που καλείται να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση της οικονομίας και στη κλιματική αλλαγή και την δεύτερη να σχετίζεται με το μέλλον της πολιτικής συνοχής, καθώς με αφορμή το Brexit, “υψώνονται ισχυρές φωνές που θέλουν τον περιορισμό των ευρωπαϊκών πόρων που διατίθενται για τη σύγκλιση των κρατών – μελών και την υιοθέτηση μίας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων”.

“Η ενίσχυση και η διεύρυνση της πολιτικής συνοχής αλλά και η ενεργή στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι όροι ύπαρξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση” υπογραμμίζει ο κ. Χαρίτσης, προσθέτοντας ότι “η έξοδος από τα μνημόνια μας επιτρέπει να συμμετέχουμε πιο ουσιαστικά, να προσθέσουμε το δικό μας στίγμα στη σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική, να διεκδικήσουμε, σε συμμαχία και με άλλες χώρες, την επαρκή χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ολοκληρωμένων πολιτικών στήριξης των παραγωγικών κλάδων αλλά και πρωτοβουλιών για τη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων”.

Υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις της εργασίας και τα νέα παραγωγικά στρώματα θα είναι το κοινωνικό υποκείμενο που θα ηγηθεί της προσπάθειας για την παραγωγική ανασυγκρότηση με την κυβέρνηση να προτάσσει την δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας και να στηρίζει τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις που σέβονται την εργατική νομοθεσία και επανεπενδύουν τα κέρδη τους αντί να τα “παρκάρουν” σε φορολογικούς παραδείσους.

Θεωρώντας ως όρο επιβίωσης για τις κοινωνίες την αλλαγή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και των βασικών της όπλων, δηλαδή της κατεδάφισης των εργασιακών δικαιωμάτων, της απορρύθμισης των αγορών και της κατίσχυσης του ανταγωνισμού σε όλα τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι “αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα που θέσαμε το 2015 όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Απέναντι στον εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συσχετισμό αναγκαστήκαμε να κάνουμε σημαντικές υποχωρήσεις. Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ όμως τον στόχο για μία δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2018 ξαναπιάνουμε το νήμα σε συνθήκες αρκετά πιο ευνοϊκές”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ