Ανάπτυξη και απασχόληση είναι οι προτεραιότητες της Ιρλανδίας στην ΕΕ

Οικονομική σταθερότητα, ανάπτυξη και απασχόληση είναι οι προτεραιότητες της Ιρλανδίας για το επόμενο εξάμηνο καθώς παραλαμβάνει από την Κύπρο την προεδρία της ΕΕ.

Πρόκειται για την 7η προεδρία που ασκεί η Ιρλανδία και τυχαίνει να συμπίπτει με την 40ή επέτειο της προσχώρησης της Ιρλανδίας στην ΕΕ.

Στους έξι μήνες της προεδρίας, η Ιρλανδία θα έχει την ευκαιρία να δώσει προτεραιότητα σε θέματα που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά, που στην παρούσα συγκυρία είναι η οικονομική σταθερότητα, η απασχόληση και η ανάπτυξη.

Απασχόληση και ανάπτυξη

Η Ιρλανδία θα προωθήσει το σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, δηλαδή μια δέσμη μέτρων σχετικά με την δημοσιονομική εξυγίανση, τον δανεισμό, την ανεργία, το διεθνές εμπόριο και άλλους τομείς που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και απασχόληση.

Παράλληλα, θα δώσει προτεραιότητα στη διατύπωση νέων κανόνων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε άλλες χώρες της ΕΕ, για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων, για την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων εντός της ΕΕ.

Για την τόνωση της καινοτομίας και της έρευνας, η Ιρλανδία θα επιδιώξει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, γνωστό ως Ορίζοντας 2020, και θα προωθήσει ιδιαίτερα τη νανοτεχνολογία, την φωτονική, την προηγμένη τεχνολογία, το υπολογιστικό νέφος και τα ηλεκτρονικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας.

Οικονομία

Για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία, η Ιρλανδία θα διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα οικονομικού και δημοσιονομικού συντονισμού της ΕΕ επικεντρώνεται σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως οι μισθοί, η τιμαριθμική προσαρμογή των μισθών, οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι συντάξεις, η εκπαίδευση και η φτώχια.

Προϋπολογισμός της ΕΕ

Καθώς οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατέληξαν τον Νοέμβριο σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό 2014-2020 της ΕΕ, θα πραγματοποιηθεί νέα σύνοδος υπό την ιρλανδική προεδρία. Μόλις συμφωνηθούν όλα τα ποσά, η Ιρλανδία θα εστιάσει στον τρόπο καταμερισμού του προϋπολογισμού μεταξύ των διάφορων πολιτικών.

Προτεραιότητες της Ιρλανδίας στον τομέα αυτό είναι η μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της αλιευτικής πολιτικής, τα κονδύλια για έρευνα και καινοτομία, η χρηματοδότηση των φτωχότερων περιφερειών της ΕΕ και η διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη English, η οποία, μέσω της βελτίωσης των ευρωπαϊκών υποδομών, θα δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση.

Παράλληλα με πρωτοβουλίες προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η Ιρλανδία θα δώσει έμφαση σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, τις μεταφορές, τις νέες χώρες που πρόκειται να προσχωρήσουν, τη δικαιοσύνη και τη στήριξη της ανάπτυξης.

Την 1η Ιουλίου, η Ιρλανδία θα παραδώσει τα ηνία στη Λιθουανία η οποία θα ασκήσει την προεδρία της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2013.

Περισσότερα για την ιρλανδική προεδρία της ΕΕ \