Αναστολή των αποφάσεων ζητά από το ΣτΕ δικηγόρος της ΕΡΤ

Ο δικηγόρος της ΕΡΤ Γεώργ. Κόκκας ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας  να ανασταλούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες όλες οι κυβερνητικές αποφάσεις με τις οποίες έπαυσε η λειτουργία της κρατικής λειτουργίας, προκηρύχθηκε η πρόσληψη δημοσιογράφων, κ.λπ.

Παράλληλα, ζητεί να εκδοθεί και προσωρινή διαταγή για το άμεσο «πάγωμα» όλων αυτών των κυβερνητικών πράξεων που αφορούν την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι προ δέκα περίπου ημερών ο κ. Κόκκας, ο οποίος, όπως αναφέρει, από το 1987 εργάζεται στην ΕΡΤ με σύμβαση έμμισθης εντολής πάγιας αντιμισθίας και είναι εκπρόσωπος του κόμματος «Ελληνικό Κίνημα ‘Αμεσης Δημοκρατίας», κατέθεσε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αίτηση με την οποία ζητεί να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι από 10.6.2003 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ), η από 11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση, με τις οποίες ανεστάλη η λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ και λύθηκαν όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων σε αυτή, κ.λπ.

Στη σημερινή αίτησή του ο δικηγόρος της ΕΡΤ, πλέον του ότι ζητεί να ανασταλούν η επίμαχη ΠΝΠ, κ.λπ., περιλαμβάνει αίτημα, μεταξύ των άλλων, να ανασταλεί: 1) η πρόσληψη αρχικά 589 και κατόπιν 2.000 προσώπων (εκτός δικηγόρων) 2) το πρόγραμμα της ΝΕΡΙΤ ΑΕ 3) η αναγνώριση δυνατότητας εκπομπής από τις συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. μόνο του προγράμματος που παράγουν οι πρώην εργαζόμενοι της κρατικής τηλεόρασης και 4) η άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή της ΕΡΤ Γκίκα Μάναλη.

Ακόμη ο κ. Κόκκας υπογραμμίζει ότι «διενεργήθηκαν ανεπίτρεπτες πράξεις» από τον κ. Μάναλη που «προσβάλλουν το αναγκαίο επίπεδο και ποιότητα της Ελληνικής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Μεταξύ των πράξεων αυτών είναι η σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες και ραδιοτηλεοπτικά στούντιο και εγκαταστάσεων κακών προδιαγραφών για την εκπομπή «χείριστου μόνο τηλεοπτικού προγράμματος (και όχι ραδιοφωνικού)», χωρίς να ζητούνται οι αναγκαίες άδειες των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των προγραμμάτων που εκπέμπονται υπό «τον αυθαίρετο και αδόκιμο διακριτικό τίτλο «Δημόσια Τηλεόραση», κατά τρόπο που καταλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου, ενώ αντίκειται παντελώς στις γενικές αρχές εκπομπών και διαφημίσεων που προέβλεπε ο καταστατικός νόμος της ΕΡΤ Α.Ε. (1730/1987), όπως επίσης αντίκειται παντελώς στην προβλεπόμενη από το άρθρο 15 του Συντάγματος αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση των ειδήσεων υπό τον έλεγχο του κράτους (στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν καθόλου μέχρι σήμερα ειδήσεις και ειδησεογραφικές εκπομπές)».

Ως προς την προκήρυξη για τις προσλήψεις προκειμένου να στελεχωθεί η ΝΕΡΙΤ ΑΕ, ο κ. Κόκκας τονίζει ότι προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίαςμ χωρίς να αναφέρονται οι όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας, ενώ παρέχεται μπόνους 200 μονάδων για τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, χωρίς «να διευκρινίζεται αν θα προστίθενται επιπλέον οι 10 μονάδες βαθμολόγησης ανά μήνα για την προηγούμενη ραδιοτηλεοπτική εμπειρία τους».

Παράλληλα, προσθέτει ο δικηγόρος της ΕΡΤ ότι ψηφίστηκε από την Βουλή το σχέδιο νόμου για την ΝΕΡΙΤ ΑΕ, χωρίς να προβλέπονται στον νόμο αυτό «μεταβατικές διατάξεις που όφειλε να είχε προβλέψει ο νομοθέτης για το καθεστώς μετάβασης από την ΕΡΤ ΑΕ στην ΝΕΡΙΤ ΑΕ, με αποτέλεσμα όλη αυτή η μεταβατική περίοδος να διέπεται από αυθαίρετες, παράνομες και ελεγκτέες πράξεις του ειδικού διαχειριστή».