Ανιακοίνωση του ΧΑ για Πήγασο και Cyprus Popular Bank

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ανακοίνωσε τις εξής εταιρικές πράξεις για την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013:

– Πήγασος, από 4/2/2013, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 9.375.000 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 18.750.000 (KO) μετοχές.

– Cyprus Popular Bank, από 4/2/2013, το σύνολο των 65.439.624 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας στο Χ.Α., έκδοσης 29/7/2011 (αορίστου διάρκειας) με κωδικό ISIN CY0142060215, διαγράφονται από το Ο.Α.Σ.Η.Σ., λόγω της υποχρεωτικής μετατροπής τους σε (ΚΟ) μετοχές της τράπεζας.