Αντισυνταγματική η φορολόγηση ειδικών επιδομάτων των γιατρών – Απόφαση ΣτΕ

Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τη φορολόγηση των επιδομάτων ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, που λαμβάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ όλων των βαθμών, όπως άλλωστε είχε κρίνει και το Β’ Τμήμα του Δικαστηρίου που παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια.

Η Ολομέλεια συνταυτίστηκε με τις απόψεις του Τμήματος, κρίνοντας ότι τα επιδόματα αυτά των γιατρών του ΕΣΥ δίνονται για κάλυψη των πρόσθετων δαπανών στις οποίες οι γιατροί υποβάλλονται και οι οποίες από τη φύση  τους κρίνονται από τον νομοθέτη αναγκαίες προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Οι Σύμβουλοι έκριναν ότι αυτά τα επιδόματα προορίζονται για την κάλυψη πραγματικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι γιατροί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

Η φορολόγηση των επιδομάτων ξεκίνησε από 8.7.2002, μετά  την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002.

Όπως επισημαίνουν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας τα επιδόματα αυτά δε φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 78 του Συντάγματος και το άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας  Εισοδήματος, και είναι αντισυνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002 που προβλέπει την φορολόγηση τους.