Απλή υπενθύμιση: Άλλο exit poll και άλλο… αποτέλεσμα