Απλοποιούνται οι συναλλαγές με ληξιαρχεία και δημοτολόγια

Στην απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις συναλλαγές των πολιτών με τα ληξιαρχεία και τα δημοτολόγια της χώρας προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται βάσεις δεδομένων από τις οποίες οι πολίτες θα μπορούν γρήγορα και εύκολα να παραλαμβάνουν δημόσια έγγραφα όπως:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το υπουργείο Εσωτερικών, είναι σε πλήρη εξέλιξη η λειτουργία του Εθνικού Δημοτολογίου με την ενσωμάτωση όλων των δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του υπουργείου.

Παράλληλα ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του Εθνικού Ληξιαρχείου.

Το έργο αφορά τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται στα ληξιαρχεία της χώρας.

Οι πολίτες πλέον θα μπορούν με μία επίσκεψη τους στους δήμους ή τα ΚΕΠ να παραλαμβάνουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά που χρειάζονται.

Το Εθνικό Ληξιαρχείο και το Εθνικό Δημοτολόγιο, που θα αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία του Μητρώου Πολιτών, χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.