Αυξήθηκαν 2,9% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Αύξηση κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,9% παρουσίασαν τον Αύγουστο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το πλεόνασμα στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα 2.310 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 220 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Σύμφωνα με τη ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 150 εκατ. ευρώ ή 44,2% (Αύγουστος 2012: 189 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2011: 338 εκατ. ευρώ) και της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,9% (Αύγουστος 2012: 2.498 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2011: 2.428 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων βασίσθηκε αποκλειστικά στην αύξηση κατά 5,5% της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, ενώ οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 2,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπερέβησαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και αποτέλεσαν το 77% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Επίσης, από τα ίδια στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

– Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 6.156 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 65 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

– Τον Αύγουστο του 2012, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

– Αντίθετα, στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2012 σημειώνεται μείωση κατά 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

– Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο 2012 διαμορφώθηκε στις 3.269 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
– Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2012 μειώθηκε κατά 5,9% και διαμορφώθηκε στις 10.960 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 11.641 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011.