Αύξηση 13,8% σημείωσαν οι εξαγωγές τον Οκτώβριο

Αύξηση 13,8% σημείωσαν οι εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής., χωρίς τα πετρελαιοειδή, σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2012, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν και αυτές κατά 10,1%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε τον Οκτώβριο στο ποσό των 2.734,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.483,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1.528,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.343,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 13,8%.

Κατά το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 8,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2010 – Οκτωβρίου 2011. Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών αυξήθηκε κατά 6,8%.