ΒΟΥΛΗ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 167 «ΝΑΙ»-128.”ΟΧΙ”- 4 ΠΑΡΩΝ- ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΟ “ΜΙΝΙ “ΟΧΙ” ΤΟΥ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗ Θ.ΣΟΛΔΑΤΟΥ