ΒΟΥΛΗ- Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Να ζητηθεί αμέσως η εκταμίευση όλης της δόσης. Χρονική επιμήκυνση του προγράμματος. Θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και θα στηρίξουμε την υλοποίηση του»