ΒΩΒΟΣ: Το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας – Τι προβλέπει για Βοτανικό, ακίνητα, δάνεια

Το Εμπορικό Κέντρο στο Βοτανικό βρίσκεται στον πυρήνα του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει συμφωνήσει η Μπ. Βωβός με τους πιστωτές και πρόκειται να συζητηθεί στη γενική συνέλευση της 28ης Ιουλίου.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τη συμφωνία του 65% των πιστωτών της με βάση τις διαδικασίες του άρθρου 99 και σύντομα κατατίθεται το επιχειρηματικό για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η διοίκηση Βωβού υπέγραψε μέσα στον Ιούνιο με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες – Alpha και Πειραιώς- τροποποιητικές συμβάσεις των δανείων των εταιρειών του ομίλου. Με τις τροποποιητικές συμβάσεις το επιτόκιο εκτοκισμού μειώνεται σημαντικά σε Euribor έτους πλέον περιθωρίου 1%.

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει πως στη χρήση 2015 με βάση το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρείας και των Alpha και Πειραιώς μεταβιβάζονται στις τράπεζες:

* Το υπό ανέγερση εμπορικό κέντρο στο Βοτανικό μέσω απόσχισης κλάδου αξίας 120.000.000 ευρώ.
* Οι υπό ανέγερση κατοικίες στην Νέα Ερυθραία έναντι τιμήματος 8.840.000 ευρώ, για τις οποίες η εταιρεία πρόκειται να διατηρήσει ισόποσο option επαναγοράς για πέντε (5) έτη και
* Δικαίωμα υψούν στο οικόπεδο επί της Λεωφ. Κηφισίας 95-97 έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ

Τα ανωτέρω αντιστοιχούν σε συνολική αξία 128.940.000 τα οποία θα καλύψουν 105.140.000 ευρώ τραπεζικό δανεισμό.

Από το υπόλοιπο ποσό 23.800.000 θα καλυφθεί, 1.210.000 ευρώ αρχική χρηματοδότηση, 12.733.000 ευρώ ενδιάμεση χρηματοδότηση στις τράπεζες και 4.972.000 ευρώ υποχρεώσεις προς προνομιακούς πιστωτές ΙΚΑ και Δημόσιο.