Γερμανία: Το μεγαλύτερο εξαγωγικό πλεόνασμα στον κόσμο! Στα 260 δισ. ευρώ

Στα 260 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το εξαγωγικό πλεόνασμα στη Γερμανία το 2013, σε επίπεδα ρεκόρ, τα οποία το καθιστούν το μεγαλύτερο στον κόσμο. σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου.

Το μεγαλύτερο μάλιστα μέρος του ποσού επενδύθηκε στο εξωτερικό, σημειώνει το Ifo.

Το πλεόνασμα της Γερμανίας είναι υψηλότερο και από αυτό της μεγαλύτερης εξαγωγικής δύναμης, της Κίνας, η οποία περιορίστηκε σε 195 δισεκατομμύρια, ισοδυναμεί δε σε 7,3% του ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο συνιστά υπέρβαση του ορίου 6% που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το ifo, η αύξηση οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές προς χώρες εκτός Ευρωζώνης και αναμένεται, με τους επίσημους υπολογισμούς να φθάσει στο 7,4%.