Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Η χώρα δεν έχει πειστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα

«Το τέλος του μνημονίου και η έξοδος στις αγορές για δανεισμό δεν σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία δεν βαρύνεται από σοβαρά διαθρωτικά προβλήματα ούτε ότι δεν υπάρχει εξίσου μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή ενός πειστικού αναπτυξιακού προγράμματος που όμως δεν υπάρχει ή δεν έχει ανακοινωθεί» αναφέρει έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

«Κάθε σχέδιο ανάπτυξης προϋποθέτει ένα σαφές σχέδιο διανομής και επομένως, μέτρα αναδιανομής αυτόν τον σκοπό πρέπει να υπηρετούν. Αναδιανομή για την ανάπτυξη επιβάλλει μια βαθιά φορολογική μεταρρύθμιση, όπως άλλωστε έχουν αναγνωρίσει οι μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις. Επίσης, κοινωνική πολιτική σε σαθρά οικονομικά θεμέλια δεν γίνεται» υπογραμμίζει η έκθεση.

«Ένα νέο πρόγραμμα που θα στόχευε στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης θα έπρεπε πρωτίστως να είναι δική μας υπόθεση. Ωστόσο, η σύνταξη ενός αξιόπιστου αναπτυξιακού προγράμματος πρέπει να στηρίζεται σε φθηνούς πόρους που προέρχονται από τον ΕΜΣ, ΕΚΤ και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς» τονίζει η έκθεση.