Γ. Σταθάκης: Καμία έλλειψη σε εισαγόμενες πρώτες ύλες και προϊόντα

stathakis-180-1_119560_B5V164_b«Ο ισχυρισμός ότι εμφανίζονται ελλείψεις σε εισαγόμενες πρώτες ύλες και προϊόντα, δεν τεκμηριώνεται» είναι η άποψη που διατυπώνει ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο Νίκος Δένδιας (ΝΔ).

Ο Ν. Δένδιας ανέφερε ότι πολλοί οίκοι του εξωτερικού, διακόπτουν την πίστωση προς τις ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις και επανέρχονται σε απαιτήσεις προπληρωμών και πλήρους κάλυψης των παραγγελιών με έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων με συνέπεια να υπάρχουν οι πρώτες ελλείψεις σε εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Όπως, ωστόσο, σπεύδει να υπενθυμίσει στον βουλευτή ο υπουργός Οικονομίας, η Ελλάδα, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει εξαιρεθεί από τον κατάλογο των χωρών με τους «εμπορεύσιμους κινδύνους» («list of marketable risks countries») και έχει ενταχθεί στον αντίστοιχο των «μη εμπορεύσιμων κινδύνων» («non marketable risks countries»), τόσο το 2013 όσο και το 2014. Αυτό σημαίνει ότι για όλο αυτό το διάστημα τις ελληνικές εισαγωγές δεν τις εγγυώνται ιδιωτικοί οίκοι ασφάλισης πιστώσεων, αλλά κρατικοί ECAs (Export Credit Agencies), με πλήρη αντασφάλιση από τα αντίστοιχα υπουργεία Οικονομικών. Όπως μάλιστα επισημαίνει ο κ. Σταθάκης, ενώ η εξαίρεση αυτή έληγε στις 30 Δεκεμβρίου 2014, παρατάθηκε μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2015. Η παράταση αυτή ήταν αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές. Οι ίδιες οι ελληνικές αρχές ζήτησαν δωδεκάμηνη παράταση της εξαίρεσης, με επιστολή του τότε Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η παράταση θα είναι εξάμηνη και το θέμα θα επανεξεταστεί.

«Με την απόφαση αυτή, καλύπτονται τα όποια κενά δημιουργούνται στον τομέα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και αντισταθμίζονται οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εισαγωγείς για τις εισαγωγές πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, εφόσον οι εξαγωγείς των κρατών μελών της ΕΕ ασφαλίζουν τις εξαγωγικές πιστώσεις προς τη χώρα μας, αντασφαλιζόμενοι πλήρως από τα υπουργεία Οικονομικών τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ισχυρισμός ότι εμφανίζονται ελλείψεις σε εισαγόμενες πρώτες ύλες και προϊόντα, δεν τεκμηριώνεται», υπογραμμίζει ο κ. Σταθάκης.

«Η αποκατάσταση της διεθνούς εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία συναρτάται από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Θα προκύψει από την διοικητική και φορολογική μεταρρύθμιση που προωθεί η σημερινή κυβέρνηση» αναφέρει ο κ. Σταθάκης και εξηγεί ότι αυτή θα προχωρήσει «μέσα από τα μέτρα αντιμετώπισης της βαθειάς ανθρωπιστικής κρίσης που προκάλεσαν τα “προγράμματα σταθερότητας” που επιβλήθηκαν τα τελευταία έξι χρόνια. Θα προκύψει μέσα από ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο που θα βελτιώνει το θεσμικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, θα παράσχει κίνητρα για ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε κλάδους με ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς εγκαταλείπουμε οριστικά το ολέθριο πείραμα της εσωτερικής υποτίμησης και το μοντέλο ανάπτυξης με μοχλό το χαμηλό κόστος εργασίας. Ακόμα, θα προκύψει μέσα από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους το αποτέλεσμα της οποίας θα μας παρέχει χώρο και χρόνο για την αντιστροφή της παρούσας κατάστασης. Αυτό, έχει ως προϋπόθεση την παύση των οικονομικών και πολιτικών πιέσεων που ζητάνε την επιστροφή του προγράμματος εσωτερικής υποτίμησης».