ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην εκμετάλλευση πλοίων

Η προμήθεια και πώληση ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών -και όχι μόνο ηλεκτρικής ενέργειας- καθώς και η εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων θα περιληφθούν στους σκοπούς της ΔΕΗ με τις αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας που προωθούνται προς έγκριση από την προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές στους σκοπούς της ΔΕΗ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Η προμήθεια καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση ενεργειακών πρώτων υλών, η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων.
  • Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών παραμένει στους σκοπούς αν και η ΔΕΗ έχει αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη αγορά. Προστίθεται ακόμη η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η συνέλευση πρόκειται να συνεδριάσει στις 20 Ιουνίου και εκτός από τις αλλαγές στο καταστατικό αναμένεται να εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2013 που έκλεισε με ζημιές 86 εκατ. ευρώ.