ΔΕΠΑ: Ηλεκτρονική δημοπρασία για την προμήθεια Φυσικού Αερίου

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε ανακοίνωσε την θεσμοθέτηση της διενέργειας σειράς ηλεκτρονικών δημοπρασιών, στις οποίες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι άδειας προμήθειας αερίου, επιλέγοντες Πελάτες, Μη Επιλέγοντες Πελάτες στις περιοχές νέων ΕΠΑ και οι ΕΠΑ.

Η πρώτη δημοπρασία θα διενεργηθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου 2012, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί συγκεκριμένα τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Κατά την εν λόγω δημοπρασία θα διατεθεί προς πώληση συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 0,365 εκ. MWh, οι δε πλειοδοτούντες ενδιαφερόμενοι μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας θα συνάψουν σύμβαση με τη ΔΕΠΑ για την αγορά και απορρόφηση της συγκεκριμένης ποσότητας φυσικού αερίου για την οποία πλειοδότησαν. Η ΔΕΠΑ θα διαιρέσει την συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε χίλια (1000) τμήματα των 365 ΜWh, ώστε να δύνανται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία κατά το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Η ΔΕΠΑ θα προβεί έως το τέλος του τρέχοντος μήνα σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο λεπτομερούς αναφοράς και περιγραφής της διαδικασίας και των κανόνων που διέπουν την πρώτη δημοπρασία.

Μέχρι την δημοσιοποίηση των ως άνω πληροφοριών, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να εκδηλώσουν σε μη δεσμευτική βάση το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στη δημοπρασία μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο οποίο θα αναφέρουν όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ και πρόσωπο επικοινωνίας της εταιρείας που εκπροσωπούν.