ΔΕΠΑ: Νέα δημοπρασία φυσικού αερίου στις 25/02

Η δεύτερη ηλεκτρονική δημοπρασία της ΔΕΠΑ για την προμήθεια φυσικού αερίου σε μεγάλους καταναλωτές, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την επιχείρηση.

Κατά τη δημοπρασία, θα διατεθεί προς πώληση συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 433.035 Μεγαβατώρων (MWh) σε χίλια τμήματα των 433,035 Μεγαβατώρων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δημοπρασία κατά το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Η τιμή εκκίνησης κάθε μεριδίου, σύμφωνα με την προκήρυξη της δημοπρασίας, ορίστηκε σε 20.049,26 δολάρια.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν:

• Κάτοχοι άδειας προμήθειας αερίου.

• Μεγάλοι (Επιλέγοντες) Πελάτες, δηλαδή όσοι καταναλώνουν τουλάχιστον 10 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο.

• Μη Επιλέγοντες Πελάτες δηλαδή όσοι καταναλώνουν κάτω από 10 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, στις περιοχές νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Ανατολική Στερεά Ελλάδα – Εύβοια.

• Οι Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Οι πελάτες των ΕΠΑ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και μεταξύ των ωρών 12:00 – 13:00.