ΔΗΜΑΡ: Πρόταση νόμου για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ

 

Πρόταση νόμου αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και τη διασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του συνόλου των ασφαλισμένων κατέθεσε στη Βουλή η ΔΗΜΑΡ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος Φώτη Κουβέλη.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η πρόταση νόμου στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ασφαλισμένων του Οργανισμού στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης οφειλής τους, στην αποποινικοποίηση των οφειλών στον ΟΑΕΕ, κατ΄ αναλογία με ό,τι ισχύει στα υπόλοιπα Ταμεία ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών (επιστημονικά επαγγέλματα), στην κατ΄ουσίαν διασφάλιση των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και στη δυνατότητα μιας ρεαλιστικής τόσο για τους ασφαλισμένους, όσο και για τον Οργανισμό δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών τους.

Η ΔΗΜΑΡ χαρακτηρίζει εκρηκτική την κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα και, ειδικά για την περίπτωση του ΟΑΕΕ, αναφέρεται ότι η παρατεταμένη ύφεση ανέδειξε όχι μόνο τα ζητήματα ελλιπούς οργάνωσης, αλλά και τα διαρθρωτικά προβλήματα που διέπουν τη βάση πάνω στην οποία έχει οικοδομηθεί ο Οργανισμός. Επισημαίνεται, επίσης, ότι σε σύνολο 780.000 ενεργά ασφαλισμένων, οι 370.000 (ποσοστό 47%) έχουν οφειλές οι οποίες δεν έχουν ρυθμιστεί. «Η αδυναμία ρύθμισης των οφειλών στερεί από τον Οργανισμό έσοδα άνω των 500.000.000 ευρώ, ενώ επώδυνες είναι οι συνέπειες και για τους ίδιους τους ασφαλισμένους» αναφέρει η ΔΗΜΑΡ.

Μεταξύ των προτεινομένων, είναι και ρύθμιση σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ανώτατο όριο συνολικής οφειλής (αρχική οφειλή+ προσαυξήσεις) για το σύνολο των οφειλετών του Οργανισμού, το οποίο ορίζεται στο 50% της αρχικής οφειλής. Προβλέπεται, επίσης, περίοδος «χάριτος» δύο ετών, πριν την έναρξη καταβολής των πρώτων δόσεων της ρύθμισης.