ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: Άμεσα σε 4μηνη αργία με το 75% του μισθού για πειθαρχικά παραπτώματα

Σε αργία θα τίθενται αστραπιαία οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα, κρίνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που απέρριψε με πιλοτική δίκη αίτηση εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχε τεθεί σε αργία λόγω πολυθεσίας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τη  νέα διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει ότι οι Δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα θα τίθενται αστραπιαία σε αργία, θεραπεύοντας ουσιαστικά τη χρόνια παθογένεια του πειθαρχικού συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο υπάλληλος πλέον θα  τίθεται αμέσως σε αργία μόλις ασκηθεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη ή παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

 

«Δεν αποτελεί πράξη απόλυσης»

 

Το δικαστήριο έκρινε πως το μέτρο της επιβάλλεται «για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν αποτελεί πράξη απολύσεως από την υπηρεσία».

Απλά, «συνιστά προσωρινό διοικητικό μέτρο, το οποίο συνεπάγεται την για λόγους δημοσίου συμφέροντος διακοπή της ενεργού ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εκκρεμότητας της πειθαρχικής ή ποινικής υποθέσεως».

Σημειώνουν δε πως οι υπάλληλοι αυτοί λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους και η όλη πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί (σύμφωνα με το νόμο) το πολύ  μέσα σε τέσσερεις μήνες.