ΔΗΜΟΣΙΟ: Από “κόσκινο” όσοι νομιμοποιήθηκαν με το διάταγμα Παυλόπουλουpaylopoulos kyriakosΞεκινά η συλλογή και καταγραφή του συνόλου των περιπτώσεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, στο Δημόσιο, με εγκύκλιο που απέστειλε ο υπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προς όλες τις διευθύνσεις διοικητικού.


Στη συνέχεια, εντός δέκα ημερών, οι αρμόδιες διευθύνσεις οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία στο υπουργείο, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επανέλεγχου των μετατροπών από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4250/2014.

Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες, οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν -βάσει σχετικού υποδείγματος:

  • Τα ατομικά στοιχεία των υπαλλήλων, την κατηγορία και την ειδικότητα, στην οποία κατετάγησαν κατά τον χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου.
  • Την υπηρεσία, στην οποία σήμερα υπηρετούν.
  • Τις διατάξεις, βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου
  • Την ακριβή ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης.
  • Τον φορέα, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον φορέα, στον οποίο ο υπάλληλος υπηρετεί.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος σε παρέμβαση του «στον ενικό» σημείωσε ότι « έπρεπε να γίνουν αορίστου χρόνου όλοι αυτοί που κουβαλούσε ως ομήρους ο κ. Σημίτης»  και πρόσθεσε : «Αν δεν έβαζα τη ρήτρα ότι θα πρέπει να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες τότε θα γίνονταν 75.000 χιλιάδες συμβασιούχοι αορίστου χρόνου και όχι 35.000 που έγιναν».