Δεν έχουν απογραφεί 12.788 συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του ΤΑΠ ΟΤΕ

Συνολικά 12.788 δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων δεν έχουν προσέλθει για καταγραφή, σύμφωνα με τα στοιχεία φυσικής απογραφής των συνταξιούχων έως και τις 5 Νοεμβρίου από το ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το protothema.gr, παρέμειναν χωρίς φυσική απογραφή 8.389 περιπτώσεις κύριων συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 6.852 περιπτώσεις επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑΜ, εκ των οποίων 3.300 περιπτώσεις ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο δικαιούχων κύριων συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 59 περιπτώσεις κύριων συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ και 788 περιπτώσεις κύριων συντάξεων του ΤΑΠ-ΟΤΕ

Η 26η Νοεμβρίου θα είναι η τελευταία ημερομηνία απογραφής στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με δυνατότητα απόδοσης της σύνταξης την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

Από τις 27 Νοεμβρίου σε περίπτωση εκπρόθεσμης απογραφής, η οποία και θα διενεργείται στο Υποκατάστημα, η σύνταξη δεν θα καταβάλλεται από το Υποκατάστημα αλλά μόνο μέσω της τράπεζας, μετά την ενημέρωση στην οποία θα προβαίνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από την 1/1/2013 οι εναπομείνασες υποθέσεις μη καταγραφής θα αρχίσουν να ερευνώνται διοικητικά μία προς μία και αν απαιτηθεί και μέσω ένδικων μέσων.