Διάκριση για την Τράπεζα Πειραιώς και την Hellas EAP

Σημαντική διάκριση, στο Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου Employee Assistance Professionals (EAPA), απέσπασαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Hellas EAP για την καινοτόμα και αποτελεσματική εφαρμογή των EAP υπηρεσιών. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles από τις 3-6 Οκτώβρη.

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Employee Assistance Professionals (EAPA) είναι ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος οργανισμός για επαγγελματίες στις υπηρεσίες υποστήριξης εργαζομένων.

Στο φετινό ετήσιο συνέδριο του EAPA, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από  2.000 επαγγελματίες του χώρου από 35 χώρες, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εταιρεία Hellas EAP, πάροχος των EAP Προγραμμάτων για την Τράπεζα,  βραβεύθηκαν στην κατηγορία EAP Quality Award για την εξαιρετική  εφαρμογή των EAP Προγραμμάτων, σύμφωνα με τα διεθνή EAPA, στην δεκαετή τους εφαρμογή στον οργανισμό.

Η βράβευση της Τράπεζας, στηρίχθηκε στα παραδείγματα καινοτόμων και αποτελεσματικών στρατηγικών και υπηρεσιών που αφορούν στην προαγωγή ενός ψυχοκοινωνικά υγιούς περιβάλλοντος εργασίας με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζομένων και της οικογένειάς τους και τη διασφάλιση του ψυχοκοινωνικού ρίσκου που απορρέει από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Σημαντικό ρόλο στη διάκριση είχε η εφαρμογή αξιόπιστων εργαλείων μέτρησης των υπηρεσιών όπως το Workplace Outcomes Suite (WOS) Tool που αποδεικνύουν σε μετρήσιμους επιχειρηματικούς όρους την αποτελεσματικότητα (ROI) των υπηρεσιών.