Διάκριση για την ασφαλιστική Ευρωπαϊκή Πίστη

Η ελληνική ασφαλιστική εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ διακρίθηκε ως μια από τις 40 καλύτερες επιχειρήσεις – ηγέτες στην ελληνική αγορά, ανάμεσα σε 500 εταιρίες.

Πρόκειται για μια διάκριση που πέτυχε η εταιρεία για δεύτερη χρονιά στο πλαίσιο του θεσμού “TRUE LEADERS” που εγκαινίασε πέρυσι η ICAP GROUP.

Όπως τονίζεται σε ανακοινωση, η βράβευση βασίστηκε σε τέσσερα μετρήσιμα κριτήρια με δημοσιευμένα αποτελέσματα, χωρίς να υπεισέρχεται η υποκειμενική γνώμη κάποια επιτροπής ή η διαδικασία ψηφοφορίας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ικανοποιούσε και τις τέσσερις προϋποθέσεις βράβευσης: Κερδοφορία, Αύξηση Προσωπικού, υψηλό Rating πιστοληπτικής ικανότητας και Θέση στον Κλάδο κατά τη διετία 2010-2011.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας, η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί συλλογικό αποτέλεσμα όλου του Δικτύου Πωλήσεων και του προσωπικού της εταιρίας, ως μιας ομάδας δυνατής και αποφασισμένης για υψηλούς στόχους.