Διαφήμιση: Οι αναγνώστες sites δεν αγοράζουν τα προιόντα που διαφημίζονται με video μέσα στα ρεπορτάζ

Αποτέλεσμα εικόνας για no buy

Οι Αμερικανοί αναγνώστες-καταναλωτές “τμωρούν” τα προιόντα των εταιρειών που διαφημίζονται   με video-διαφήμιση που πέφτει ενδιάμεσα στα κείμενα των sites και των blogs.

Η αποχή των αναγνωστών τους από την αγορά των συγκεκριμένων προιότων εξαφάνισε σχεδόν αυτές  τις video-διαφημίσεις αι όσες απέμειναν επιλέγουν να τοποθετήσουν την διαφήμισή τους στο τέλος του άρθρου.

Σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες η πιο αποτελεσματική διαφήμιση στο διαδίκτυο είναι τα λεγόμενα advertorial, η επικοινωνιακή προώθηση ενός προιόντος  κείμενα που αφορούν αυτό και την εταιρεία που το διακινεί, εμπορική ή παραγωγική.