Διευθυντής του ΕΣΥ “ξέχασε” να δηλώσει 700.000 ευρώ

Το ποσό των 700.000 ευρώ είχε αποκρύψει από την εφορία διευθυντής κλινικής δημόσιου Νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό προέκυψε από τον έλεγχο και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του ιατρού στο οποίο προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία.

Από τον έλεγχο προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των τραπεζικών του λογαριασμών, για το διάστημα 2003 έως και 2012.

Για την υπόθεση συντάχθηκε «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων», η οποία εστάλη στην αρμόδια εφορία προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής και να εξεταστεί η επιβολή και ποινικών κυρώσεων με βάση τη φορολογική νομοθεσία και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η σχετική έκθεση θα κοινοποιηθεί και και στο ΣΔΟΕ και στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.