Διευκρινίσεις για τη βουλευτική αποζημίωση – Στα 5.870 ευρώ

To ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης διευκρίνισε ο Ε’ αντιπρόεδρος της βουλής Λεωνίδας Γρηγοράκος, λέγοντας ότι ανέρχεται στο πόσο των 5.870 ευρώ.

“Για την αποφυγή εντυπώσεων με ενημέρωσε ο πρόεδρος της βουλής να σας πω ότι η μεικτή βουλευτική αποζημίωση για όλους τους βουλευτές είναι 5.780 ευρώ”, είπε. “Σε αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν οι δαπάνες, η οργάνωση του γραφείου, τα ταχυδρομικά τέλη, τα έξοδα κίνησης”, τόνισε.