Δικηγορικοί Σύλλογοι: Όχι στο θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης

Αποτέλεσμα εικόνας για κοντονης

Εκτάκτως συνεδρίασε την Κυριακή στην Αθήνα  στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με μοναδικό θέμα το νομοσχέδιο για τι θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, το οποίο προωθείται στην Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στις εργασίες της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (παρέστησαν 58 από τους 63 πρόεδρους των Συλλόγων) παρέστη και απάντησε σε ερωτήσεις, ο πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του επίμαχου νομοσχεδίου, αρεοπαγίτης Χαράλαμπος Μαχαίρας.

Η Ολομέλεια όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της σημειώνει κατ΄ αρχάς, ότι «ο χρόνος διαβούλευσης των τριών εργασίμων ημερών που δόθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, εν μέσω δικαστικών διακοπών, δεν εξασφαλίζει ουσιαστική διαβούλευση και παραβιάζει το νόμο 4046/2012 περί καλής νομοθέτησης».

Παράλληλα, οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι «προκαλεί κατάπληξη η εισαγωγή του νομοσχεδίου με την διαδικασία του κατεπείγοντος, παρότι δεν προκύπτει από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στην Ολομέλεια έγγραφα στοιχεία ότι, πρόκειται για προαπαιτούμενο των θεσμών στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης.

Υπογραμμίζει η Ολομέλεια ότι «το δικηγορικό σώμα τάσσεται σταθερά υπέρ των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση, η δικαστική μεσολάβηση και η διαιτησία, που μπορούν να συμβάλουν στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών» και τονίζει ότι αποτελεί θεμελιακό χαρακτηριστικό του θεσμού της διαμεσολάβησης η εκούσια υπαγωγή των μερών σε αυτόν».

Πανελλαδικά, ο δικηγορικός κόσμος «τάσσεται σταθερά κατά της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, όπως εισάγεται με το προκείμενο νομοσχέδιο», καθώς μάλιστα «εισάγεται σε αδικαιολόγητα εκτεταμένο εύρος διαφορών και μάλιστα προβλέπει αυξημένο κόστος για τους πολίτες».

Για τους λόγους αυτούς, επισημαίνει η Ολομέλεια, «παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο (βλ. απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Ιουνίου 2017) και δημιουργεί ζητήματα συνταγματικότητας, καθώς θέτει δυσανάλογο εμπόδιο για την πρόσβαση στον φυσικό δικαστή και την παροχή δικαστικής προστασίας (Σύνταγμα 8 και 20 και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 6)».

Μάλιστα, σημειώνει η Ολομέλεια, ότι «η νομοθετική επιλογή της υποχρεωτικότητας αποκλίνει ουσιωδώς από όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά νομοθετικά πρότυπα, όπου η διαμεσολάβηση δεν είναι υποχρεωτική και προσθέτει ότι «όπου υφίσταται υποχρεωτικότητα, αυτή αφορά αποκλειστικά στην ενημέρωση των μερών με ελάχιστο κόστος».

Η Ολομέλεια καταλήγει ότι θεωρεί «επιβεβλημένη την απόσυρση του νομοσχεδίου με τη σημερινή του μορφή, άλλως την ουσιαστική του τροποποίηση».