Δολάριο: Άνοδο βλέπει η Pimco

Η Pimco εκτιμά πως το δολάριο θα συνεχίσει την ανοδική πορεία παίρνοντας ώθηση από τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας.
Όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, επισημαίνει ότι  ο υψηλός ρυθμός μόχλευσης και η αργή ανάπτυξη θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τη «χαλαρή» νομισματική πολιτική και τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια.