Δρομέας: Γενική συνέλευση στις 30/5 – Πρόταση Δ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

dromeas

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Δρομέας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.

Συγκεκριμένα:

Η Εταιρία ” ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ” και τον διακριτικό τίτλο ” ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ” ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για την χρήση 2015 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ. Α. ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 στο Χ. Α. την 31η Μαρτίου 2016.

2. Δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης 2015 στον ιστότοπο της εταιρίας μας www.dromeas.gr την 31η Μαρτίου 2016.

3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, Δευτέρα 30η Μαΐου 2016.

Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου είναι η μη διανομή μερίσματος.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.