Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την αμκ της Attica Bank

Τη δρομολόγηση των διαδικασιών προς την κατεύθυνση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός του επόμενου διαστήματος αποφάσισε η Attica Bank.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, “το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίασή του της 30ης Οκτωβρίου 2012 συζήτησε το θέμα της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Τράπεζας σε σχέση και με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που επιβάλλονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε εντός του επόμενου διαστήματος να δρομολογήσει τις διαδικασίες προς την κατεύθυνση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το καταστατικό της. Επιπρόσθετα, ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εκδήλωσε την κατ’ αρχήν πρόθεσή του να συμμετάσχει στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα για κάθε εξέλιξη σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ενημερώσει  τους μετόχους, με βάση και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.”